Skočit na obsah >>
 

Drezurní závody Z - L

Ředitel závodů : Ing. Jan Höck. Tajemník závodů : Bc. Marcela Slavíková. Hlavní rozhodčí : Václav Novotný. Sbor rozhodčích : Ing. Karel Regner, Jaroslav Hurdálek
Výpočetní středisko: Zuzana Zvěřinová
Předpisy : Závody budou řízeny v souladu s platnými pravidly JS pro rok 2010 a dle tohoto
rozpisu. Oprávněnost k účasti : platná licence koně a jezdce pro rok 2010. Veterinární podmínky: před vyložením koně předloží každý účastník zdravotní průkaz koně s platným předepsaným očkováním a vyšetřením. Soutěže : 1. Drezúra stupně „Z 1“ – úloha 2009 - soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce
- startovné 250,- Kč, úloha je čtená, 2. Drezúra stupně „Z“ – úloha DÚ 2009 - soutěž je otevřená pro všechny koně a jezdce, - startovné 250,- Kč, úloha je čtená, 3. Drezúra stupně „L“ – úloha DD 2009 - soutěž je přístupná všem jezdcům a koním - startovné 300,-Kč, úloha je čtená, 4. Drezúra stupně „L“– DJ 2009, soutěž je přístupná všem jezdcům a koním - startovné 300,- Kč, úloha je čtená
* každý účastník si zajistí svého čtenáře.
Drezurní obdélník: travnatý povrch, 20 x 60 m
Opracoviště: povrch písčitý, povrch travnatý.
Přihlášky: jmenovité přihlášky zasílejte na adresu Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 533 14 Kladruby nad Labem, Bc. Marcela Slavíková
Tel. :731 159 497, 466 736 535 fax: 466 932374,
chovkoni@nhkladruby.cz. Uzávěrka přihlášek: 11. 4. 2010. Prezentace : 8:00 – 9:00 v kanceláři chovu koní (budova zámku Kladruby n. L.). Ustájení : ve venkovních boxech, 300,- Kč/kůň/den ( bez sena - pouze stelivo),
omezená kapacita - nutno objednat předem
Ubytování: ubytovna hřebčína, 250,-/os./noc, nutno objednat předem. Stravování: v areálu Národního hřebčína Kladruby. Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka. Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků, pořadatel neručí za ztráty a poškozené věci. Stížnosti a námitky: v souladu s PJS.
Ceny: rozdělování čestných flotů dle PJS.
Soutěž č. 1 a 2. Věcné ceny za umístění na 1. - 3. místa a floty 1. – 5. místo. Soutěž č. 3
Finanční ceny za umístění na 1. – 3. místě a floty 1. – 5. místo 1.500,-Kč (700, -Kč, 500,-Kč, 300,-Kč). Soutěž č. 4. Finanční ceny za umístění na 1. – 3. místě a floty 1. – 5. místo 1.500,-Kč (700, -Kč, 500,-Kč, 300,-Kč).
Poskytované služby: Lékařská služba: MUDr. Antonín Popelka. Veterinární služba: MVDr. Pavel Jadrníček (za úhradu). Podkovářská služba: Miloš Wimmer ( za úhradu). Občerstvení zajištěno. Předběžný program: 8:00 – 9:00 prezentace v kanceláři závodů. Předběžné startovní listiny budou zveřejněny v pátek 16. 4. 2010 na stránkách VČ oblasti (možno se prezentovat také telefonicky, v sobotu od 8:00 – 9:00), tel.: 731 159 497, 724 818 015
9:30 zahájení první soutěže a dále následující
( s ohledem na počet startujících )
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.

Typ dostih / jezdectví
Místo konání Národní hřebčín Kladruby nad Labem (Kladruby nad Labem)
Datum a čas konání so 17.4.2010 9:30
Přístupné pro vozíčkáře Neznámo (prostory nejsou bezbariérové)
Je třeba opravit údaje?
Souřadnice: 
 
 

Anketa

Který cíl na Pardubicku byste určitě doporučili známým k návštěvě?


loga