Skočit na obsah >>
 

Parkurové závody ZM - L

Kolbiště: travnatý povrch nebo písčitý (dle počasí). Opracoviště: povrch písčitý, povrch travnatý. Přihlášky: jmenovité přihlášky zasílejte na adresu - Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 533 14 Kladruby nad Labem
Bc. Marcela Slavíková - Tel. :731 159 497, 466 736 535 fax: 466 932374, chovkoni@nhkladruby.cz
Uzávěrka přihlášek: 11. 4. 2010. Prezentace : 8:00 – 9:00 v kanceláři chovu koní (budova zámku Kladruby n. L.). Ustájení : ve venkovních boxech, 300,- Kč/kůň/den ( bez sena - pouze stelivo), omezená kapacita - nutno objednat předem. Ubytování: ubytovna hřebčína, 250,-/os./noc, nutno objednat předem
Stravování: v areálu Národního hřebčína Kladruby. Úhrady: veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.
Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní a diváků, pořadatel
neručí za ztráty a poškozené věci. Stížnosti a námitky: v souladu s PJS. Ceny: rozdělování čestných flotů dle PJS. Soutěž č. 1., 2. a 3.
Věcné ceny za umístění na 1. - 3. místě a floty 1. – 5. místo, Soutěž č. 4, Finanční ceny za umístění na 1. – 5. místě a floty 1. – 5. místo - 3.000,-Kč (1.000, -Kč, 800,-Kč, 600,-Kč, 350,-Kč, 250,-Kč). Poskytované služby: Lékařská služba: MUDr. Antonín Popelka
Veterinární služba: MVDr. Pavel Jadrníček (za úhradu). Podkovářská služba: Miloš Wimmer ( za úhradu). Občerstvení zajištěno. Předběžný program: 8:00 – 9:00 prezentace v kanceláři závodů, 9:30 zahájení první soutěže a dále následující ( s ohledem na počet startujících )
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášek a změny časového programu.

Typ dostih / jezdectví
Místo konání Národní hřebčín Kladruby nad Labem (Kladruby nad Labem)
Datum a čas konání ne 18.4.2010
URL www.nhkladruby.cz/dokumenty/2010/10005P.pdf
Přístupné pro vozíčkáře Neznámo (prostory nejsou bezbariérové)
Je třeba opravit údaje?
Souřadnice: 
 
 

Anketa

Který cíl na Pardubicku byste určitě doporučili známým k návštěvě?


loga