Skočit na obsah >>
 

Kostely, kaple

 • Evangelický kostel
  Adresa: Hronovická 492/25, Pardubice
 • Evangelický kostel
  Zbudován na přelomu 19. a 20. stol. za působení Josefa Dobiáše, faráře a historika, který setrval v Bukovce 50 let (1858 - 1908).
  Adresa: Bukovka
 • Evangelický kostel
  Evangelický kostel. Novorenesanční kostel byl zbudován v letech 1882–84 jako již třetí evangelická modlitebna v řadě. Několikrát opravován.
  Adresa: Trnávka
 • Evangelický kostel
  Pseudorenesanční stavba vysvěcená r. 1882 stojící na místě původního kostela z pol. 18. st. Kostel byl vybudovaný za faráře a seniora Julia Fleischera podle plánů architekta Blechy.
  Adresa: Chvaletice
 • Evangelický kostel
  Evangelický kostel. Projekt evangelického kostela a fary na pomezí historismu a secese je prací Rudolfa Kříženeckého. Zbudován na počátku 20. stol. Půdorys kostela je čtvercový. Fasádu kostela a fary zdobí barevná sgrafita a biblické citáty.
  Adresa: Přelouč
 • Husův sbor - kostel
  Husův sbor - kostel. Adresa: Jiráskova 1270, Pardubice
 • Kostel Církve bratrské v Pardubicích - Archa
  Kostel Církve bratrské v Pardubicích - Archa. Modlitebna byla vystavěna v 90. letech 20. stol. Objekt má půdorys připomínající trup lodi, vybavena světlíkem a bočními vchody.
  Adresa: Lonkova 512, Pardubice
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený roku 1704 s novorenesančním interiérem.
  Adresa: Uhersko
 • Kostel Narození Panny Marie
  Kostel Narození Panny Marie. Barokní trojlodní stavba z let 1677–1707.
  Adresa: Dašice
 • Kostel Narození Panny Marie
  Kostel Narození Panny Marie. Adresa: Svítkov, Pardubice
 • Kostel Navštívení Panny Marie
  Kostel Navštívení Panny Marie. Hřbitovní kostel zbudovaný v letech 1682–84. Dvouvěžová jednolodní stavba s obdélným presbytářem orientovaným na východ. V interiéru fresky od Josefa Kramolína, oltáře z r. 1880 od Antonína Suchardy z Nové Paky. Z původního zařízení se zachovala kazatelna a umělecky vyřezávané zábradlí na chóru kostela.
  Adresa: Přelouč
 • Kostel Nejsvětější Trojice
  Kostel nechal v letech 1600-02 vystavět Varlich z Bubna. V 19. stol. upraven do dnešní podoby. Kostel má bohatý barokní interiér (některé z oltářů byly přivezeny ze zničeného kostela v Neratově).
  Adresa: Horní Jelení
 • Kostel Nejsvětější Trojice
  Kostel Nejsvětější Trojice. Původně klášterní kostel ženského cisterciáckého řádu. Stavbu doplňují dvě postranní gotické kaple ze 14. st. - kaple sv. Antonína a kaple sv. Anny. V 18. st. byl kostel barokně přestavěn. Chrámová loď je zdobena nástropními freskami Josefa Kramolína z r. 1784.
  Adresa: Sezemice
 • Kostel Panny Marie Bolestné
  Kostel Panny Marie Bolestné. Adresa: Pardubice
 • Kostel Povýšení sv. Kříže
  V soupise far je kostel uváděn již r. 1350. Na vnější severní straně kostela jsou pískovcové náhrobky rytířů ze Slepotic. Celková rekonstrukce kostela byla prováděna v letech 1997–2000.
  Adresa: Slepotice
 • Kostel Povýšení sv. Kříže
  Adresa: Třebosice
 • Kostel sv. Bartoloměje
  Kostel sv. Bartoloměje. Kostel sv. Bartoloměje byl postaven po r. 1507-1514 s klášterem minoritů a sloužil jako pohřební kostel Pernštejnů. V letech 1911-13 byla provedena přestavba kostela od B. Dvořáka. Kostel je památkou mimořádné uměleckohistorické a architektonické hodnoty.
  Adresa: náměstí Republiky, Pardubice
 • Kostel sv. Bartoloměje, apoštola - filiální kostel
  Kostel sv. Bartoloměje, apoštola - filiální kostel. Kostel je původně románský, postaven byl zřejmě v 11. stol., později goticky přestavěn. R. 1897 byla k západnímu průčelí přistavěna věž. V interiéru se nacházejí zbytky nástěnných maleb z konce 14. stol.
  Adresa: Kunětice
 • Kostel sv. Gotharda
  Kostel sv. Gotharda. Postavený v letech 1733-35. Orientovaná stavba je na severní straně zakončena věží čtvercového půdorysu, na jižním konci chrámové lodi se nachází kněžiště. Součástí zařízení je cenná renesanční cínová křtitelnice z r. 1615.
  Adresa: Vysoké Chvojno
 • Kostel sv. Jakuba Většího
  Kostel sv. Jakuba Většího. První písemná zmínka o kostele pochází z první poloviny 14. stol. Ale již ve 12. stol. zde stával malý románský kostelík. V letech 1641-46 po požáru byl kostel barokizován. Na severní straně kostela byla přistavena v r. 1785 kaple sv. Barbory. Ve věži se nachází gotický zvon Jakub z r. 1515.
  Adresa: Přelouč
 • Kostel sv. Jana Křtitele
  Kostel sv. Jana Křtitele. Původně pozdně gotický kostel špitální a hřbitovní založen r. 1510 Vilémem z Pernštejna. Vedle kostela stojí barokní socha Panny Marie Karlovské.
  Adresa: Bratranců Veverkových, Pardubice
 • Kostel sv. Jana Křtitele
  Kostel sv. Jana Křtitele. Základy kostela jsou pozdně románské z přelomu 12. a 13. stol. Ve 2. polovině 17. stol. přestavěn v barokním slohu, byla upravena klenba apsidy, štít lodi a proražena nová okna do obvodových zdí svatyně.
  Adresa: Semín
 • Kostel sv. Jana Nepomuckého
  Kostel sv. Jana Nepomuckého. Hřbitovní kostel v barokním slohu byl postaven r. 1802 na místě původního dřevěného kostela zničeného r. 1798 vichřicí. Zařízení pochází většinou ze 2. poloviny 18. stol. Hlavní oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého s figurálními řezbami je z 19. stol.
  Adresa: Pardubice, Lány na Důlku
 • Kostel sv. Jiljí
  Barokní kostel zbudovaný na místě staršího kostela r. 1748 podle plánů arch. T. Haffeneckera. Upravený v 19. stol.
  Adresa: Moravany, Platěnice
 • Kostel sv. Jiljí
  Kostel sv. Jiljí. Zmiňovaný na konci 14. stol. Na hlavním oltáři vyřezávaný rám s obrazem sv. Jiljí, pozlacen, po každé straně oltáře anděl. Kostelní varhany pochází z r. 1855. Ve 2. polovině 20. stol. renovován exteriér i interiér kostela.
  Adresa: Újezd u Přelouče
 • Kostel sv. Jiljí, opata
  Kostel sv. Jiljí, opata. Barokní kostel sv. Jiljí z roku 1748, jehož autorem je T. Haffenecker.
  Adresa: Pardubičky, Pardubice
 • Kostel sv. Jiří
  Kostel sv. Jiří. Kostel je v obci písemně doložený od r. 1366.
  Adresa: Vápno u Přelouče
 • Kostel sv. Jiří, mučedníka
  Kostel sv. Jiří, mučedníka. Kostel sv. Jiří postavený roku 1360. Současná barokní podoba je výsledkem přestavby provedené po požáru, kterému kostel podlehl roku 1822.
  Adresa: Býšť
 • Kostel sv. Kateřiny, panny a mučednice
  Barokní kostel sv. Kateřiny byl postaven v roce 1699 na místě původního dřevěného kostelíka. Zvonice pochází z roku 1799.
  Adresa: Horní Roveň , Dolní Roveň
 • Kostel sv. Marie Magdalény
  Kostel sv. Marie Magdalény. Zbudovaný v letech 1728–37 stavitelem Františkem Jedličkou podle plánů Tomáše Haffeneckera. R. 1860 zvýšena kostelní věž, její spodní část je gotická. R. 1924 byl kostel restaurován a vyzdoben malbami akademického malíře Antonína Häuslera z Prahy.
  Adresa: Lázně Bohdaneč
 • Kostel sv. Marie Magdalény
  Kostel sv. Marie Magdalény. Románský jednolodní kostelík z r. 1165. K jižní stěně lodi byla později přistavěna čtvercová barokní sakristie. Zařízení je včetně oltáře barokní, z původního románského mobiliáře se dochovala žulová křtitelnice.
  Adresa: Řečany nad Labem
 • Kostel sv. Martina
  Kostel sv. Martina. Původně gotický kostel z doby kolem poloviny 14. stol. V 18. stol. upraven barokně a empírově. Jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem. V letech 1816–17 přistavěna věž, sakristie a oratoře. Oltářní obraz sv. Martina od J. Brandejse, oltář je pseudobarokní.
  Adresa: Turkovice u Přelouče
 • Kostel sv. Martina, biskupa
  Kostel sv. Martina, biskupa. Barokní farní kostel vystavěný letech 1736-1739 na místě původního zchátralého kostela podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Jednolodnímu kostelu dominuje věž s cibulovitou bání. Ve zvonici visí z původních třech zvonů dodnes jen zvon Martin z roku 1499, tzv. poledník.
  Adresa: Holice
 • Kostel sv. Matouše
  Kostel sv. Matouše. Raně gotický kostel pocházející přibližně z r. 1280. Výraznou přestavbou prošel ve 2. pol. 18. stol. Jednolodní stavba s polygonálním presbytářem, s dvoupatrovou kvadratickou věží. Pseudobarokní hlavní oltář s obrazy od J. Papáčka pochází ze 2. poloviny 19. stol.
  Adresa: Lipoltice
 • Kostel sv. Michaela, archanděla
  Kostel sv. Michaela, archanděla. Jižně od bývalé tvrze, pusté již v 2. polovině 15. století, na hřbitově kostel, původně gotický, patřící jako farní ke vsi při tvrzi.
  Adresa: Lepějovice
 • Kostel sv. Mikuláše
  Vystavěn na konci 19. stol. Kostel je velmi dobře identifikovatelný díky netradičnímu zakončení věže.
  Adresa: Podůlšany
 • Kostel sv. Mikuláše, biskupa
  Kostel sv. Mikuláše, biskupa. Na místě dnešního kostela stával patrně kostel starší (anonymní zápis z pol. 14. st. uložený v archivu Vatikánu). Roubený, jednolodní kostel se šindelovou střechou ve tvaru trojúhelníku je unikátní památkou barokního lidového stavitelství. Ve zvonici se do dnešních dnů zachovaly dva zvony z 16. resp. 15. století. Roubená márnice s obrazem sv. Mikuláše, pocházející z 1. poloviny 18. století.
  Adresa: Veliny
 • Kostel sv. Petra a Pavla
  Dnešní podobu získal v r. 1877.
  Adresa: Dolní Roveň, Komárov
 • Kostel sv. Petra a Pavla
  Kostel sv. Petra a Pavla. Románský kostel ze 12. st., později barokně upraven. V r. 1825 vyhořel a byl několikrát opravován. Drobná podélná stavba s apsidou a věží nad západním průčelím patří k nejlépe dochovaným románským stavbám na Kolínsku.
  Adresa: Kojice
 • Kostel sv. Petra a Pavla
  Kostel sv. Petra a Pavla. Původně gotický kostel ze 14. stol. byl částečně zbarokizován v r. 1768. Jednolodní stavba s téměř čtvercovou lodí, s trojboce uzavřeným presbytářem, se sakristií po severní straně a mohutnou hranolovou věží v západním průčelí. Hlavní oltář z 1. poloviny 18. stol.
  Adresa: Rohovládova Bělá
 • Kostel sv. Petra a Pavla,
  Kostel sv. Petra a Pavla,. Barokní kostel sv. Petra a Pavla byl postaven roku 1782 podle plánů architekta T. Haffeneckera.
  Adresa: Moravany
 • Kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů
  Kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů. Barokní kostel z 1. čtvrtiny 18. stol.
  Adresa: Zdechovice
 • Kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů - filiální kostel
  Kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů - filiální kostel. Dřítečský kostel sv. Petra a Pavla pochází z roku 1336. Kostel je kamenný a má jednu loď. Sakristie kostela je gotická.
  Adresa: Dříteč
 • Kostel sv. Václava
  Kostel sv. Václava. Zbudován v letech 1768-69 na místě původního kostelíku. V presbytáři se nachází cenná fresková výzdoba z r. 1790 od Josefa a Václava Kramolínů. Nejstarší památkou interiéru je cínová křtitelnice z r. 1487.
  Adresa: Mikulovice
 • Kostel sv. Václava
  Adresa: Pardubice
 • Kostel sv. Václava
  Kostel sv. Václava. Novorománský kostel z roku 1857, který nahradil původní opevněný dřevěný kostel z roku 1349. Vnitřní zařízení kostela je převážně barokní.
  Adresa: Horní Ředice
 • Kostel sv. Václava
  Kostel sv. Václava. Raně gotický kostel, přestavěný pozdně goticky - cimbuří a zděná helmice věže. Další úpravy v 17.–19. stol. Vnitřní zařízení převážně novogotické.
  Adresa: Staré Ždánice
 • Kostel sv. Václava a Leopolda
  Kostel sv. Václava a Leopolda. Zmiňován jako farní r. 1359, ve 2. polovině 17. stol. zbarokizován. Vyhořel se zámkem, v r. 1857 byl stržen a r. 1859 vystavěn nový v dnešní novorenesanční podobě.
  Adresa: Kladruby nad Labem
 • Kostel sv. Václava, mučedníka
  Kostel sv. Václava, mučedníka. Gotický kostel s barokními úpravami byl založen r. 1055, původně byl dřevěný a po vyhoření v 15. st. byl postaven z kamene. V 17. st. byl dostavěn a prodloužen. U kostela je dřevěná zvonice ze 14. st.
  Adresa: Jezbořice
 • Kostel sv. Vavřince
  Kostel sv. Vavřince. Gotická stavba snad ze 14. století s původním presbyteriem a věží s pozdně středověkým zastřešením. Kostelní loď prošla kolem poloviny 18. století barokní úpravou.
  Adresa: Pardubická, Opatovice nad Labem
 • Kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
  Kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Při stavbě barokního kostela byly do venkovních i vnitřních zdí zazděny náhrobní kameny rytířů Gerštorfů. Kostel je bohatě zdoben freskami Josefa Kramolína. Stavitelem nového kostela byl František Tomáš Jedlička.
  Adresa: Svinčany
 • Kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
  Kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka. Vystavěn podle návrhu J. Hrádka r. 1907. Nachází se v areálu hřbitova.
  Adresa: Selmice
 • Kostel sv. Vojtěcha
  Pseudorománský kostel pochází z let 1913-14, je dílem architekta B. Dvořáka. Vnitřní výmalbu provedl A. Häusler.
  Adresa: Dolany
 • Kostel Všech svatých
  Kostel Všech svatých. Pochází ze 14. stol. Na počátku 18. stol. upraven v barokním slohu, včetně přístavby věže. Jednolodní přibližně orientovaná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, s obdélnou sakristií a průčelní věží. Vybavení převážně z poloviny 18. stol.
  Adresa: Stojice
 • Kostel Zvěstování Páně
  Kostel Zvěstování Páně. Gotický kostel pocházející z 1. poloviny 14. stol. V 18. stol. stavebně upravován a r. 1866 regotizován.
  Adresa: Živanice
 • Kostel Zvěstování Panny Marie
  Kostel Zvěstování Panny Marie. Kostel Zvěstování Panně Marii byl založen Arnoštem z Pardubic před rokem 1359. V letech 1905-1906 byl zrestaurován B. Dvořákem.
  Adresa: Klášterní, Pardubice
 • Kostel Zvěstování Panny Marie
  Kostel Zvěstování Panny Marie. Již v r. 1350 je připomínán v obci kostel dřevěný. Nynější barokní stavba pochází z r. 1781, jednoloďový chrám v copovém slohu s obrácenou presbysteří k východu.
  Adresa: Ostřetín
 • Zámek Pardubice - Východočeské muzeum
  Zámek Pardubice - Východočeské muzeum. Původně tvrz zřejmě ze 13. století byla ve 14. století přebudovaná v gotický hrad. Pernštejnové pak přestavěli hrad v gotickorenesanční zámek. Ten v roce 1560 koupila královská komora a přestal být velmožským sídlem. Značně zchátralý zámek byl po roce 1918 opraven Muzejním spolkem. V roce 2013 byla slavnostně zpřístupněna zámecká kaple Tří králů ve východním křídle zámku.
  Adresa: Zámek čp. 2, Pardubice

Mapa

Souřadnice: 
 
 

Anketa

Který cíl na Pardubicku byste určitě doporučili známým k návštěvě?


loga