Skočit na obsah >>
 

Turistika

Aleš Klosen - Zámek Pardubice. V níže zobrazeném seznamu najdete seznam všech památek, muzeí, galerií, přírodních krás a dalších atraktivit, které nabízí Pardubicko - perníkové srdce Čech. Mezi ty nejvýznamnější patří městská památková rezervace se zámkem v Pardubicích, památník dr. Emila Holuba v Holicích, Gočárův pavilon Léčebných lázní Bohdaneč, národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a zámek v Cholticích.

Vyhledání objektů

Výsledky hledání

Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace. (počet: 24)

Technické památky a hvězdárny Technické památky a hvězdárny. (počet: 9)

 • Automatické mlýny
  Automatické mlýny. První zmínky o mlýnu již z r. 1586., později postaven nový mlýn, který byl v majetku bratrů Winternitzových. Budovy mlýna a sila jsou zapsány na seznamu národních technických památek. Komplex patří do desítky největších zařízení svého druhu v ČR.
  Adresa: Mezi Mosty 436, Pardubice
 • Gočárův vodojem
  Stavba byla postavena v roce 1910 firmou Hrůza & Rosenberg z Prahy podle návrhu architekta Josefa Gočára. Vodojem je součástí bývalého vojenského areálu Na Lužci a sloužil svému účelu do roku 1980.
  Adresa: Lázně Bohdaneč
 • Horní vodní mlýn
  Vodní mlýn s roubeným patrem pocházející z 18. století. Jeho prvním majitelem byl Hein Johanes Heys.
  Adresa: Býšť
 • Hvězdárna barona Artura Krause
  Hvězdárna barona Artura Krause. V provozu je od 1992, k dispozici několik dalekohledů až do velikosti 45 cm zrcadlové typu.
  Adresa: Gorkého 2658, Pardubice
 • Museum Rosice nad Labem
  Museum Rosice nad Labem. Přehledný soubor exponátů dokumentujících historii železnice především v Pardubickém kraji a historii městské hromadné dopravy v Pardubicích. Pořádání doprovodných akcí s bohatým programem několikrát ročně. Pravidelné jízdy nostalgických vlaků s historickými motorovými vozy, historických trolejbusů v Pardubicích apod. Více jak sedm set exponátů uvnitř i vně. Bohatá venkovní expozice, která je v omezené míře přístupná i mimo otvírací dobu.
  Adresa: Nádražní 53, Pardubice
 • Opatovický kanál - vodní kanál
  Opatovický kanál - vodní kanál. Vodní kanál budovaný v letech 1498-1521 čerpající vodu z Labe sloužil k napájení rozsáhlé rybniční sítě, kterou založil majitel pardubického panství pan Vilém z Pernštejna. Dosahuje délky 34,7 km a šíře koryta se pohybuje mezi 1,5 a 5 metry.
  Adresa: Opatovice nad Labem
 • Přelouč - malá vodní elektrárna
  Přelouč - malá vodní elektrárna. Průtočná elektrárna na 116. říčním kilometru řeky Labe. Původně byla vybavena čtyřmi Francisovými vertikálními turbínami. Dvě turbosoustrojí byla v r. 2003 nahrazena Kaplanovými turbínami o výkonu 677 kW. Instalovaný výkon elektrárny činí 2340 kW.
  Adresa: Přelouč
 • Semínský akvadukt
  Semínský akvadukt. Mimoúrovnové křížení toku Opatovického kanálu s místním Sopřečským potokem zvaným Mulda.
  Adresa: Semín
 • U pěti kanálů - železniční viadukt
  U pěti kanálů - železniční viadukt. Viadukt z roku 1845 přetínající koryto potoka Struha těsně před jeho soutokem s Labem.
  Adresa: Valy

Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa. (počet: 3)

 • Barborka - dřevěná rozhledna
  Barborka - dřevěná rozhledna. Téměř 14 metrů vysoká dřevěná rozhledna u obce Horní Raškovice byla vybudována a zpřístupněna v roce 2004. Rozhledna je umístěna v blízkosti Raškovického lesa a v přírodně zajímavé lokalitě bývalých Raškovických lomů. Návštěvníci mohou využít k rozhledu po krajině dvě vyhlídkové plošiny, přičemž horní je ve výšce 10 metrů a vede k ní 47 schodů. Z věže se otevírá pohled nejen na Železné hory, ale také na vrcholky Krkonoš a Orlických hor či do Polabí. Areál rozhledny byl v roce 2007 doplněn o sochařská a řezbářská díla.
  Adresa: Svinčany
 • Kunětická hora - hrad
  Kunětická hora - hrad. Archeologické průzkumy zařazují původní stavbu do poloviny 14. století. K největší přestavbě dochází v letech 1491-1548 za Pernštejnů, kdy vznikl mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným systémem opevnění. Na konci třicetileté války byl hrad silně poničen švédskými vojsky. Teprve až ve 20. letech 20. stol. proběhla částečná rekonstrukce hradu podle projektu D. Jurkoviče a pokračovalo se po 2. světové válce. Z této největší dominanty Pardubicka lze zahlédnout hřebeny Krkonoš, Orlických hor i Železné hory.
  Adresa: Staré Hradiště
 • Zelená brána
  Zelená brána. Objekt tvoří vstupní renesanční brána na jejímž průčelí je reliéf dle návrhu Mikoláše Alše. Zpodobňuje erbovní pověst pánů z Pardubic. Věž je 60 metrů vysoká a skýtá nádherný pohled na městskou památkovou rezervaci, zámek a i na široké okolí.
  Adresa: Zelenobranská 68, Pardubice

Mohyly a pomníky Mohyly a pomníky. (počet: 3)

 • Hřbitovní kaple - rodinná hrobka Thunů
  Adresa: Choltice
 • Rodný dům bratranců Veverkových
  Rodný dům bratranců Veverkových. Typická zemědělská usedlost s jednou obytnou místností. Na domku je umístěna pamětní cedule s nápisem: "Zde se narodil Václav Veverka, vynálezce ruchadla, dne 10. prosince 1790". Na zahradě stojí památník bratranců Veverkových a na místě, kde Veverkovi poprvé v roce 1827 orali, stojí monument ruchadla.
  Adresa: Rybitví
 • Zámeček - pietní území
  Zámeček - pietní území. Národní kulturní památka - místo hromadných poprav občanů z Pardubic, Ležáků i z širokého okolí za heydrichiády symbolizuji dva pomníky v podobě pískovcových kvádrů s plastickými reliéfy. Areál je pietně upraven, v pamětní síni byly instalovány dobové dokumenty.
  Adresa: Pardubice

Zříceniny, městská opevnění Zříceniny, městská opevnění. (počet: 3)

 • Neulust - zřícenina zámku
  Neulust - zřícenina zámku. Zřícenina loveckého zámečku stojí uprostřed bývalého francouzského parku. Postavit ho nechal v rokokovém stylu majitel chroustovického panství Filip Kinský. R. 1823 ho získal Karel Alexander Thurn - Taxis, za něhož zámek zchátral.
  Adresa: Trusnov
 • Svojšice - zřicenina hradu
  Svojšice - zřicenina hradu. Zřícenina tvrze z roku 1365, ze které se dochovalo masivní kamenné zdivo. Jako panské sídlo sloužila tvrz rytířské rodině Gerštorfů z Gerštorfu od první třetiny 16. století až do třicetileté války, kdy byla vypálena.
  Adresa: Svojšice
 • Zelená brána
  Zelená brána. Objekt tvoří vstupní renesanční brána na jejímž průčelí je reliéf dle návrhu Mikoláše Alše. Zpodobňuje erbovní pověst pánů z Pardubic. Věž je 60 metrů vysoká a skýtá nádherný pohled na městskou památkovou rezervaci, zámek a i na široké okolí.
  Adresa: Zelenobranská 68, Pardubice

Církevní památky Církevní památky. (počet: 5)

 • Dřevěná zvonice
  Dřevěná zvonice. Adresa: Pardubice - Pardubičky
 • Dřevěná zvonice
  Dřevěná zvonice. Adresa: Horní Ředice
 • Kostel sv. Mikuláše, biskupa
  Kostel sv. Mikuláše, biskupa. Na místě dnešního kostela stával patrně kostel starší (anonymní zápis z pol. 14. st. uložený v archivu Vatikánu). Roubený, jednolodní kostel se šindelovou střechou ve tvaru trojúhelníku je unikátní památkou barokního lidového stavitelství. Ve zvonici se do dnešních dnů zachovaly dva zvony z 16. resp. 15. století. Roubená márnice s obrazem sv. Mikuláše, pocházející z 1. poloviny 18. století.
  Adresa: Veliny
 • Starobylá zvonice
  Starobylá zvonice. Osmiboká zvonice vysoká 12 metrů je jednou z největších zvonic v Čechách, pochází pravděpodobně ze 16. století. Zevní plášť se skládá ze tří poloh svisle nad sebou kladených prken. Celkový obvod pláště přesahuje dvaatřicet metrů.
  Adresa: Sezemice
 • Třebosice - dřevěná zvonice
  Třebosice - dřevěná zvonice. Jedna z posledních typických souměrných osmibokých staveb, podle odborníků patří k nejcennějším v celé republice.
  Adresa: Třebosice

Sochy, pomníky, pamětní desky Sochy, pomníky, pamětní desky. (počet: 18)

 • Arnošt z Pardubic - bronzový reliéf
  Arnošt z Pardubic - bronzový reliéf. Adresa: Studentská 95, Pardubice
 • Kamenná socha sv. Václava
  Kamenná socha sv. Václava. Kamená socha sv. Václava na vysokém podstavci byla odhalena 28. září 1945.
  Adresa: Holice - Kamence
 • Kunětická hora - hrad
  Kunětická hora - hrad. Archeologické průzkumy zařazují původní stavbu do poloviny 14. století. K největší přestavbě dochází v letech 1491-1548 za Pernštejnů, kdy vznikl mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným systémem opevnění. Na konci třicetileté války byl hrad silně poničen švédskými vojsky. Teprve až ve 20. letech 20. stol. proběhla částečná rekonstrukce hradu podle projektu D. Jurkoviče a pokračovalo se po 2. světové válce. Z této největší dominanty Pardubicka lze zahlédnout hřebeny Krkonoš, Orlických hor i Železné hory.
  Adresa: Staré Hradiště
 • Model radnice
  Model radnice. Model staré radnice vypálené německými vojáky v roce 1945. Model vytvořil v roce 1949 Jaroslav Horák.
  Adresa: Holubova, Holice
 • Památník obětem 1. světové války
  Vlastní kříž byl postaven v roce 1864. Pamětní deska na něm byla doplněna po 1. světové válce.
  Adresa: Vyšehněvice
 • Památník obětem povstání v květnu 1945
  Památník obětem povstání v květnu 1945. Socha akad. sochaře Josefa Malejovského z roku 1949.
  Adresa: Holice
 • Památník Obětem sedmileté války
  Kamenný pomník s křížem na památku obětí prusko rakouské bitvy ve dnech 11. - 12. 7. 1758.
  Adresa: Ostřetín
 • Památník padlým ve 2. světové válce
  Památník padlým ve 2. světové válce. Pomník byl vybudován v r. 1946 místními občany. Na zvýšeném terénu je umístěn žulový kvádr.
  Adresa: Čepí
 • Pamětní deska Emila Holuba
  Pamětní deska Emila Holuba. Deska byla vytvořena v roce 1909 sochařem Janem Štursou.
  Adresa: Holice
 • Pomník bratranců Veverkových
  Pomník bratranců Veverkových. Adresa: Pardubice
 • Pomník Emila Holuba
  Pomník Emila Holuba. Pomník je dílem sochaře Jindřicha Soukupa z roku 1949.
  Adresa: Holice
 • Pomník Jiřího Potůčka
  Adresa: Jiřího Potůčka, Pardubice
 • Pomník obětem 1. světové války
  Pomník obětem 1. světové války, 2. světové války a pomník MUDr. Bartoňovi tvoří jednotnou kompozici zasazenou do zelené plochy před kostelem Všech svatých. Uprostřed je umístěn žulový profilovaný obelisk na podstavci, který nese vytesaný nápis: „Padlým vojínům ve světové válce 1914 – 1918“ a dále jména padlých spoluobčanů. Vpravo od obelisku je osazen žulový kvádr, který nese texty o hrdinské činnosti a smrti místního občana MUDr. Bartoně a jeho ženy, kteří byli za 2. světové války umučeni. Žulový kvádr umístěný vlevo od obelisku byl osazen na památku padlým vojínům ve 2. světové válce. Oba nižší kvádry jsou osazeny ve vrcholu symbolickou trnovou korunou. Celková kompozice památníků je doplněna dekorativním dřevěným oplocením.
  Adresa: Stojice
 • Pomník obětem železničního neštěstí
  Jedná se o největší železniční neštěstí ve střední Evropě, které se odehrálo ve večerních hodinách 14. listopadu 1960. Nedaleko vlakové stanice, v polích u Stéblové, se tehdy srazil motorový vlak jedoucí z Pardubic s parním vlakem jedoucím z Hradce Králové. Vinou nedodržení drážních předpisů a pokynů tak přišlo o život 118 lidí. Místo tragédie dnes připomíná malý pomníček u trati.
  Adresa: Stéblová
 • Pomník T. G. Masaryka
  Pomník T. G. Masaryka. 24.9.1922 v Holicích v Holubově ulici řečnil prezident T.G. Masaryk. Pomník je od akademického sochaře Jana Holinky.
  Adresa: Holubova, Holice
 • Římsa na stodole
  Svislé jižní hodiny na římse u stodoly. Autorem je Václav Zelený.
  Adresa: Jedousov
 • Sousoší obětem války a odboje
  Sousoší obětem války a odboje. Autorem sousoší je akademický sochař Josef Malejovský.
  Adresa: Sokolský park, Holice
 • Židovský památník
  Židovský památník. Památník k připomínce 76 Židů z Holic a okolí, kteří byli umučeni v koncentračních a vyhlazovacích táborech.
  Adresa: Vysokomýtská, Holice

Památkové rezervace Památkové rezervace. (počet: 1)

 • Pardubice - městská památková rezervace
  Pardubice - městská památková rezervace. Pardubice představují typ residenčního panského města české pozdní gotiky a renesance, jehož stavební a umělecký rozvoj probíhal v první polovině 16. století. Do území rezervace patří historické jádro města, vymezené rozsahem původních hradeb a areál zámku s obranným systémem valů a prostorem někdejších vodních příkopů. Nejhonosnější budovou náměstí je novorenesanční radnice, před kterou se tyčí barokní mariánský sloup. Z městského opevnění se dochovala šedesát metrů vysoká Zelená brána. Z církevních staveb jmenujme kostel sv. Bartoloměje, pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie či barokní kostel Sedmibolestné Panny Marie se sochami M. B. Brauna.
  Adresa: Pardubice

Muzea, galerie a skanzeny Muzea, galerie a skanzeny. (počet: 31)

 • Africké muzeum Dr. Emila Holuba
  Africké muzeum Dr. Emila Holuba. Adresa: Holubova 768, Holice v Čechách
 • Atelier BMB - galerie
  Adresa: Pernštýnská 7, Pardubice
 • Atelier Josef
  Adresa: Hradecká 1383, Přelouč
 • Benefiční Galerie Fons
  Benefiční Galerie Fons. Goticko-renesanční dům je památkově chráněným objektem a pochází z výstavby po roce 1507 a 1538. Do osmdesátých let 20. století byla v přízemí lékárna vybavená dobovým lékárenským nábytkem, proto je dům v mnoha historických dokumentech zmiňován jako „Stará lékárna“.
  Adresa: Pernštýnské nám. 51, Pardubice
 • Choltice - zámek s expozicí a kaplí sv. Romedia
  Choltice - zámek s expozicí a kaplí sv. Romedia. První písemná zmínka o Cholticích je z r. 1285, kdy se uvádí Beneš z Choltic, řazený mezi přední šlechtice doby krále Václava II. Patrně v druhé polovině 16. století byla tvrz přestavěna na poměrně velký zámecký objekt, který měl r. 1620 pětatřicet místností. Dodnes se z něho zachovala budova s nárožní baštou v severovýchodní části zámeckého areálu. K zásadní změně došlo až za Romedia Konstantina, který si Choltice zvolil za své sídlo a záhy nechal místo starého zámku postavit nový barokní zámek s kaplí sv. Romedia s bohatou štukovou a malířskou výzdobou. Objekt byl dokončen v 2. pol. 17. st. (obydlen byl již v r. 1672, dokončen byl zřejmě v letech 1683 - 1685).
  Adresa: Sv. Trojice 1, Choltice
 • Expozice Františka Filipovského
  Adresa: Masarykovo náměstí 26, Přelouč
 • Fresch gallery
  Adresa: Bratranců Veverkových 816, Pardubice
 • Galerie a vinotéka Kotýnek
  Galerie a vinotéka Kotýnek. Adresa: Pražská 21, Přelouč
 • Galerie Chodba
  Galerie Chodba. Adresa: Nová 282, Pardubice
 • Galerie GM
  Galerie GM. Adresa: Hronovická 437, Pardubice
 • Galerie Gong
  Galerie Gong. Adresa: Sladkovského 2016, Pardubice
 • Galerie Jadine
  Adresa: Svaté Anežky České 26, Pardubice
 • Galerie K
  Adresa: Husova 1848, Pardubice
 • Galerie města Pardubic
  Galerie města Pardubic. Galerie vznikla v r. 2012 z iniciativy kulturní veřejnosti města, aby obohatila veřejný prostor o výstavní instituci typu Kunsthalle. Nevytváříme umělecké sbírky muzejního typu, umělecká díla nevlastníme, ani nejsme galerie prodejní. Představujeme hostující autorské projekty, které obměňujeme každé dva měsíce. Cílem je seznámit obyvatele i návštěvníky města s aktuálními uměleckými, estetickými i společenskými problémy současnosti a vytvořit pro ně relaxační a zážitkový prostor.
  Adresa: Příhrádek 5, Pardubice
 • Galerie Na Kolonádě
  Galerie Na Kolonádě. Adresa: Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč
 • Galerie Pussa Passage
  Galerie Pussa Passage. Adresa: Třída Míru 60, Pardubice
 • Galerie Slunce
  Galerie Slunce. Široký výběr originální keramiky od drobných dárků, šperků až po velké (plastiky, obrázky, kachlíky, zvonečky, vázy, šperky, balony, vzducholodě, ...).
  Adresa: Staňkova 1396, Pardubice
 • Galerie Univerzity Pardubice
  Galerie Univerzity Pardubice. Adresa: Studentská 519, Pardubice
 • Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara
  Adresa: Pražská, Pardubice
 • Museum Rosice nad Labem
  Museum Rosice nad Labem. Přehledný soubor exponátů dokumentujících historii železnice především v Pardubickém kraji a historii městské hromadné dopravy v Pardubicích. Pořádání doprovodných akcí s bohatým programem několikrát ročně. Pravidelné jízdy nostalgických vlaků s historickými motorovými vozy, historických trolejbusů v Pardubicích apod. Více jak sedm set exponátů uvnitř i vně. Bohatá venkovní expozice, která je v omezené míře přístupná i mimo otvírací dobu.
  Adresa: Nádražní 53, Pardubice
 • Muzeum kávy
  Adresa: Legionářská 632, Pardubice
 • Muzeum kouzel
  Muzeum kouzel. Adresa: Jana Palacha 473, Pardubice
 • Muzeum modelů autíček Klukovský sen
  Adresa: Rokytno 146
 • Natura park - centrum ekologické výchovy
  Natura park - centrum ekologické výchovy. Natura park je environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum zaměřené na osvětu a popularizaci soustavy chráněných území Natura 2000.
  Adresa: Štolbova 2874, Pardubice
 • NOV art space
  Adresa: Pernštýnské náměstí 49, Pardubice
 • Perníková chaloupka - muzeum perníku a pohádek
  Perníková chaloupka - muzeum perníku a pohádek. Muzeum se nachází v budově bývalého Loveckého zámečku (z r.1882), kde se mimojiné nachází sídlo Úřadu správy Perníkového hejtmanství.
  Adresa: V Perníkové chaloupce č.p.38, Ráby
 • Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše
  Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše. Dům U Jonáše je využíván Východočeskou galerií v Pardubicích pro konání výstav výtvarného umění. Funguje zde také Tvůrčí atelier, který nabízí doprovodné programy k probíhajícím výstavám v rámci celoživotního vzdělávání.
  Adresa: Pernštýnské nám. 50, Pardubice
 • Východočeská galerie v Pardubicích - zámek
  Východočeská galerie v Pardubicích - zámek. Východočeská galerie v Pardubicích je využívána ke konání výstav výtvarného umění. Probíhají zde také doprovodné kulturní akce k výstavám v rámci Tvůrčího atelieru, který nabízí doprovodné programy v rámci celoživotního vzdělávání. Pro návštěvníky jsou připraveny komentované prohlídky, besedy s umělci, animační programy a tvůrčí dílny, konají se zde koncerty apod.
  Adresa: Zámek č. 3, Pardubice
 • Výstavní prostor Mázhaus
  Výstavní prostor Mázhaus. Adresa: Pernštýnské náměstí 3, Pardubice
 • Zámek Pardubice - Východočeské muzeum
  Zámek Pardubice - Východočeské muzeum. Původně tvrz zřejmě ze 13. století byla ve 14. století přebudovaná v gotický hrad. Pernštejnové pak přestavěli hrad v gotickorenesanční zámek. Ten v roce 1560 koupila královská komora a přestal být velmožským sídlem. Značně zchátralý zámek byl po roce 1918 opraven Muzejním spolkem. V roce 2013 byla slavnostně zpřístupněna zámecká kaple Tří králů ve východním křídle zámku.
  Adresa: Zámek čp. 2, Pardubice
 • Zelená brána
  Zelená brána. Objekt tvoří vstupní renesanční brána na jejímž průčelí je reliéf dle návrhu Mikoláše Alše. Zpodobňuje erbovní pověst pánů z Pardubic. Věž je 60 metrů vysoká a skýtá nádherný pohled na městskou památkovou rezervaci, zámek a i na široké okolí.
  Adresa: Zelenobranská 68, Pardubice

Naučné stezky Naučné stezky. (počet: 9)

 • Bohdanečský rybník - naučná stezka a národní přírodní rezervace
  Bohdanečský rybník - naučná stezka a národní přírodní rezervace. Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka představuje v současné době zlomek původní velkolepé soustavy 300 rybníků na Pardubicku založených počátkem 16. století. Pro zvýšení informovanosti o tomto území zde byla podél hráze Bohdanečského rybníka vybudována nenáročná naučná stezka, kde se na 7 tabulích návštěvník seznámí s informacemi z oblastí botaniky, zoologie a rybářství. Při návštěvě doporučujeme využít možnosti dalekohledem sledovat hnízdící ptáky.
  Adresa: Lázně Bohdaneč
 • Gočárův okruh - naučná stezka
  Gočárův okruh - naučná stezka. Stezka je 5 km dlouhá vycházková trasa nabízející nenáročnou pěší turistiku městem i volnou krajinou v kombinaci s možností seznámit se s pozoruhodnými místy a stavbami města Lázně Bohdaneč. Pojmenování okruhu je vedeno snahou připomínat významného architekta Josefa Gočára a zejména výsledky jeho působení ve městě na počátku 20. století.
  Adresa: Lázně Bohdaneč
 • Koliba - naučná stezka
  Naučná stezka představuje jednotlivé dřeviny zastoupené v porostech a způsoby hospodaření v nich. Je zde možno vidět několik typů porostů s různou druhovou skladbou dřevin.
  Adresa: Býšť
 • Naučná geologická cyklostezka Mageo
  Unikátní cyklotrasa nabízející pohled do světa geologie. Stezka je dlouhá 29 km, vede územím Železných hor z Přelouče do Chvaletic a má 13 informačních zastávek.
  Adresa: Přelouč
 • Naučná stezka Pernštejnskými rybníky
  Naučná stezka Pernštejnskými rybníky. Naučná stezka začínající v Neratově své návštěvníky seznamuje s místní přírodou, historií a současnosti zdejšího rybníkářství.
  Adresa: Neratov
 • Pardubicemi po stopách Silver A
  Naučná stezka vznikla v r. 2012 k příležitosti 70. výročí druhého stanného práva, které vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu Čechy a Morava. Cesta představuje návštěvníkům několik míst spojených s činností Silver A v Pardubicích a osudy hlavních aktérů.
  Adresa: Pernštýnské náměstí, Pardubice
 • Pardubice, Spojil - naučná stezka
  Naučná stezka vedoucí areálem místního hyporehabilitačního střediska. Trasa stezky zahrnuje informační panely o koních a domácích zvířatech, různé zážitkové atrakce a stanoviště.
  Adresa: Na Okrajích 156, Spojil
 • Raškovickými lomy - naučná stezka
  Raškovickými lomy - naučná stezka. Stezka se nachází mezi obcemi Horní Raškovice a Svinčany. Výchozím místem je areál rozhledny Barborka. Celková délka okruhu je 2,2 km. Nachází se zde šest tématických zastavení.
  Adresa: Horní Raškovice
 • Stezka Viléma z Pernštejna
  Stezka Viléma z Pernštejna. Propojuje nejzajímavější místa v centru Pardubic. 10 zastávek upozorňuje návštěvníky města například na Dům U Jonáše, Tyršovy sady či kostel svatého Bartoloměje. Celková délka okruhu je 2,5 km. Stezka je bezbariérová, je vhodná i pro vozíčkáře, jednotlivé cedule jsou doplněny základními údaji v Braillově písmu.
  Adresa: Pardubice

Hrady a zámky Hrady a zámky. (počet: 6)

 • Choltice - zámek s expozicí a kaplí sv. Romedia
  Choltice - zámek s expozicí a kaplí sv. Romedia. První písemná zmínka o Cholticích je z r. 1285, kdy se uvádí Beneš z Choltic, řazený mezi přední šlechtice doby krále Václava II. Patrně v druhé polovině 16. století byla tvrz přestavěna na poměrně velký zámecký objekt, který měl r. 1620 pětatřicet místností. Dodnes se z něho zachovala budova s nárožní baštou v severovýchodní části zámeckého areálu. K zásadní změně došlo až za Romedia Konstantina, který si Choltice zvolil za své sídlo a záhy nechal místo starého zámku postavit nový barokní zámek s kaplí sv. Romedia s bohatou štukovou a malířskou výzdobou. Objekt byl dokončen v 2. pol. 17. st. (obydlen byl již v r. 1672, dokončen byl zřejmě v letech 1683 - 1685).
  Adresa: Sv. Trojice 1, Choltice
 • Kunětická hora - hrad
  Kunětická hora - hrad. Archeologické průzkumy zařazují původní stavbu do poloviny 14. století. K největší přestavbě dochází v letech 1491-1548 za Pernštejnů, kdy vznikl mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným systémem opevnění. Na konci třicetileté války byl hrad silně poničen švédskými vojsky. Teprve až ve 20. letech 20. stol. proběhla částečná rekonstrukce hradu podle projektu D. Jurkoviče a pokračovalo se po 2. světové válce. Z této největší dominanty Pardubicka lze zahlédnout hřebeny Krkonoš, Orlických hor i Železné hory.
  Adresa: Staré Hradiště
 • Lovecký zámeček
  Lovecký zámeček. Pseudogotická stavba z roku 1880, kterou nechal postavit majitel velkostatku Dobřenice Karel Daniel Weinrich. Zámeček změnil několikrát majitele a v roce 1994 byl v rámci restituce vrácen dceři Karla Löwensteina paní Karle Katschnerové.
  Adresa: Rohoznice
 • Národní hřebčín Kladruby nad Labem - stáje a zámek
  Národní hřebčín Kladruby nad Labem - stáje a zámek. Hřebčín v Kladrubech nad Labem je patrně nejstarším hřebčínem svého druhu na světě. Již v roce 1579 jej císař Rudolf II. povýšil na císařský dvorní hřebčín a od těch dob je domovem starokladrubských koní, unikátního českého plemene, vyšlechtěného speciálně pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Od roku 2002 je hřebčín národní kulturní památkou, a to včetně kmenového stáda starokladrubských koní v bílé barvě, které můžete vidět právě v Kladrubech. Stádo vraníků pak můžete navštívit ve Slatiňanech u Chrudimě. V roce 2015 byla úspěšně dokončena rozsáhlá rekonstrukce, díky níž areál kladrubského hřebčína získal zpět svůj klasicistní vzhled a návštěvníkům se otevřely nové prohlídkové okruhy a expozice.
  Adresa: č.p. 1, Kladruby nad Labem
 • Zámek Pardubice - Východočeské muzeum
  Zámek Pardubice - Východočeské muzeum. Původně tvrz zřejmě ze 13. století byla ve 14. století přebudovaná v gotický hrad. Pernštejnové pak přestavěli hrad v gotickorenesanční zámek. Ten v roce 1560 koupila královská komora a přestal být velmožským sídlem. Značně zchátralý zámek byl po roce 1918 opraven Muzejním spolkem. V roce 2013 byla slavnostně zpřístupněna zámecká kaple Tří králů ve východním křídle zámku.
  Adresa: Zámek čp. 2, Pardubice
 • Zdechovice - zámek
  Zdechovice - zámek. Původně tvrz připomínaná v druhé polovině 14. století, později dřevěný zámek, který v roce 1803 zcela vyhořel. V 2. polovině 16. století za Žerotínů vybudován renesanční zámek, přestavěný barokně v 2. polovině 18. století, s pozdějšími úpravami. U zámku se rozkládal park, dílem anglický a dílem francouzský, který zničil ženijní pluk sovětské armády, který zde pobýval v sedmdesátých a osmedásátých letech 20. století.
  Adresa: Zdechovice 96, Zdechovice

Židovské památky Židovské památky. (počet: 4)

 • Holice - židovský hřbitov
  Holice - židovský hřbitov. K založení hřbitova došlo v roce 1913, z původní plochy 1105 m2 je dnes využita přibližně polovina, dochovalo se zde 22 náhrobků z období 1914-1937.
  Adresa: Holice
 • Pardubice - židovský hřbitov
  Pardubice - židovský hřbitov. Pozemek pro hřbitov byl pardubickým Židům prodán v roce 1624. I po rozšíření však přestal stačit a roce 1883 byl založen tzv. hřbitov nový. V roce 1939 na příkaz německých úřadů byl hřbitov zlikvidován a ostatky byly převezeny do společného hrobů na nový hřbitov včetně několika náhrobků, které byly umístěny po levé straně od vstupu. Na tomto hřbitově naleznete památník se jmény 542 pardubických obětí holocaustu a druhý věnovaný sedmi neznámým obětem, kteří nepřežili transport z Osvětimi v lednu 1945. Nápisy na náhrobcích jsou hebrejské, německé i české.
  Adresa: Pardubice
 • Přelouč - židovský hřbitov
  Přelouč - židovský hřbitov. Starý hřbitov z roku 1681 byl v roce 1874 zlikvidován. Nový hřbitov byl založen v roce 1887, v sousedství dnešního komunálního hřitova. Dochovalo se zde asi 20 náhrobků z let 1890-1922 a hromadný hrob devíti obětí tzv. pochodu smrti z vyhlazovacího tábora v Osvětimi z ledna 1945.
  Adresa: Přelouč
 • Přelouč - budova bývalé synagogy
  Novorománská synagoga byla postavena ve dvoře domu čp.25 v letech 1860-1861, kterou odkoupila a začala užívat Církev československá husitská.
  Adresa: Tůmy Přeloučského 332, Přelouč

Mapa

Souřadnice: 
 
 

Inspirativní programy:

Kalendář akcí

13.4.2019 7:00 - 17:30
Kocourkovské vandrování
Přelouč, Pardubice

Novinky

Pozvánka do Galerie Fons na výstavu Dostihy
O fotografování dostihů jsem se vážněji začal zajímat ke konci minulého tisíciletí, kdy jsem ještě s...

Sto let proměn Pardubic mapuje výstava v muzeu
Víte, jak vypadaly Pardubice v době vzniku samostatného Československa? Jak se během jednoho století...

Podzimní cyklus koncertů Barocco sempre giovane
Barocco sempre giovane zahájí svůj podzimní abonentní cyklus koncertů v Rytířském sálu zámku v Pardubicích...

Anketa

Který cíl na Pardubicku byste určitě doporučili známým k návštěvě?


loga