Skočit na obsah >>
 

Výběr raně středověkých pohřebišť (PhDr P. Fojtík)

V přednášce budou prezentovány nejnovější výsledky záchranných archeologických odkryvů raně středověkých pohřebišť na Prostějovsku. Posluchači budou seznámeni s výzkumem největší středomoravské nekropole Slovanů mladší doby hradištní v Dětkovicích u Prostějova (134 hrobů s nebývale početným a velmi atraktivním inventářem), venkovského velkomoravského pohřebiště na Okružní ulici v Prostějově (s unikátním dokladem "posmrtného porodu v rakvi") nebo pohřebiště 2. poloviny 11. a počátku 12. století v Olšanech u Prostějova. Vedle prezentace terénních poznatků bude přiblížen i aktuální stav jejich zpracování a předběžné výsledky přírodovědných analýz (antropologie, genetika, apod.).

Typ přednáška
Místo konání Zámek Pardubice - Východočeské muzeum (Pardubice)
Datum a čas konání st 25.10.2017 18:00 - 20:00
Přístupné pro vozíčkáře Neznámo (prostory nejsou bezbariérové)
Zdroj dat Zámek Pardubice - Východočeské muzeum
Je třeba opravit údaje?
Souřadnice: 
 
 

Anketa

Který cíl na Pardubicku byste určitě doporučili známým k návštěvě?


loga