Skočit na obsah >>
 

Akvizice Jedné Galerie. Vybraná díla z depozitářů Alšovy jihočeské galerie

Prezentace Alšovy jihočeské galerie v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích představuje výběr z akvizic od založení galerie až po současnost. Základem sbírky a tedy prvními akvizicemi byla díla středověkého umění. Do AJG byla převedena ze zaniklých českobudějovických muzeí i z jiných regionálních institucí. Středověké obrazy a sochy jsou svým původem navázány na lokalitu jižních Čech, jejich význam však výrazně přesahuje hranice regionu. Dalším tematickým celkem ve sbírce AJG je malba holandských mistrů, která měla základ v konfiskované sbírce českobudějovického právníka Vlastislava Zátky, jež byla roku 1989 navrácena majitelům a dnes je deponována v NG. Za účelem jejího rozšíření byla do AJG pořizována díla 16. – 18 století, která vycházela z holandské tradice malby a rytectví.

Zastoupení děl meziválečné avantgardy a českého poválečného umění, dalších dvou stěžejních témat sbírky, je výsledkem proměny akviziční politiky, která nastala na počátku 60. let. Za touto proměnou stála tehdejší kurátorka Věra Linhartová a ředitel Bohumil Houdek. Akviziční politika, která se orientovala mimo jiné i na neoficiální umění došla záhy ke střetu se strukturami oficiálními. Na dalších dvacet let byli tehdy pořizovaní umělci v ústraní, často tvořili v exilu, a do AJG byla opět pořizována díla s návazností na jižní Čechy, především díla krajinomalby a jihočeských autorů. Ve výběru ze zmíněných akvizičních období jsme se zaměřili především na téma přírody, potažmo krajiny, včetně krajiny vnitřní, či ovlivněné lidskou stopou. Ve výstavě budou tedy zastoupeny například drobné středověké skulptury ve spojení s nově pořízenými dřevěnými objekty Františka Skály, cyklus barokních rytin, expresivní i snové krajiny Karla Valtera, Antonína Hudečka, nebo například Josefa Šímy. V neposlední řadě i díla reflektující přírodu v jejím novém řádu tedy autorů z okruhu výstavy Nová Citlivost, například Zdeňka Sýkory, Václava Boštíka, Jiřího Hilmara, Karla Malicha a dalších.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Typ výstava grafiky, výstava obrazů - malířství, výstava plastik
Zakázán vstup se zvířaty Akce je vhodná pro děti
Poznámka Otevřeno dle Psa
Místo konání Východočeská galerie v Pardubicích - zámek (Pardubice)
Datum a čas konání út 16.11.2021 - ne 6.3.2022

Akce je dostupná dle aktuální provozní doby

URL https://vcg.cz/cs/vystavy/akv...
Přístupné pro vozíčkáře Ne
Vstupné plné 40,- snížené 20,- rodinné 80,- Kč
pro vlastníky roční vstupenky 10,- Kč
Zdroj dat Východočeská galerie v Pardubicích - zámek
Je třeba opravit údaje?
Souřadnice: 
 
 

Anketa

Který cíl na Pardubicku byste určitě doporučili známým k návštěvě?


loga