Skočit na obsah >>
 

Turistika

Aleš Klosen - Zámek Pardubice. V níže zobrazeném seznamu najdete seznam všech památek, muzeí, galerií, přírodních krás a dalších atraktivit, které nabízí Pardubicko - perníkové srdce Čech. Mezi ty nejvýznamnější patří městská památková rezervace se zámkem v Pardubicích, památník dr. Emila Holuba v Holicích, Gočárův pavilon Léčebných lázní Bohdaneč, národní hřebčín v Kladrubech nad Labem a zámek v Cholticích.

Vyhledání objektů

Výsledky hledání

Zříceniny, městská opevnění Zříceniny, městská opevnění. (počet: 3)

 • Neulust - zřícenina zámku
  Neulust - zřícenina zámku. Zřícenina loveckého zámečku stojí uprostřed bývalého francouzského parku. Postavit ho nechal v rokokovém stylu majitel chroustovického panství Filip Kinský. R. 1823 ho získal Karel Alexander Thurn - Taxis, za něhož zámek zchátral.
  Adresa: Trusnov
 • Svojšice - zřicenina hradu
  Svojšice - zřicenina hradu. Zřícenina tvrze z roku 1365, ze které se dochovalo masivní kamenné zdivo. Jako panské sídlo sloužila tvrz rytířské rodině Gerštorfů z Gerštorfu od první třetiny 16. století až do třicetileté války, kdy byla vypálena.
  Adresa: Svojšice
 • Zelená brána
  Zelená brána. Objekt tvoří vstupní renesanční brána na jejímž průčelí je reliéf dle návrhu Mikoláše Alše. Zpodobňuje erbovní pověst pánů z Pardubic. Věž je 60 metrů vysoká a skýtá nádherný pohled na městskou památkovou rezervaci, zámek a i na široké okolí.
  Adresa: Zelenobranská 68, Pardubice

Hrady a zámky Hrady a zámky. (počet: 8)

 • Hrad Kunětická hora
  Hrad Kunětická hora. Archeologické průzkumy zařazují původní stavbu do poloviny 14. století. K největší přestavbě dochází v letech 1491-1548 za Pernštejnů, kdy vznikl mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným systémem opevnění. Na konci třicetileté války byl hrad silně poničen švédskými vojsky. Teprve až ve 20. letech 20. stol. proběhla částečná rekonstrukce hradu podle projektu D. Jurkoviče a pokračovalo se po 2. světové válce. Z této největší dominanty Pardubicka lze zahlédnout hřebeny Krkonoš, Orlických hor i Železné hory.
  Adresa: Staré Hradiště
 • Lovecký zámeček
  Lovecký zámeček. Pseudogotická stavba z roku 1880, kterou nechal postavit majitel velkostatku Dobřenice Karel Daniel Weinrich. Zámeček změnil několikrát majitele a v roce 1994 byl v rámci restituce vrácen dceři Karla Löwensteina paní Karle Katschnerové.
  Adresa: Rohoznice
 • Národní hřebčín Kladruby nad Labem
  Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Hřebčín v Kladrubech nad Labem je patrně nejstarším hřebčínem svého druhu na světě. Již v roce 1579 jej císař Rudolf II. povýšil na císařský dvorní hřebčín a od těch dob je domovem starokladrubských koní, unikátního českého plemene, vyšlechtěného speciálně pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Od roku 2002 je hřebčín národní kulturní památkou, a to včetně kmenového stáda starokladrubských koní v bílé barvě, které můžete vidět právě v Kladrubech. Stádo vraníků pak můžete navštívit ve Slatiňanech u Chrudimě. V roce 2015 byla úspěšně dokončena rozsáhlá rekonstrukce, díky níž areál kladrubského hřebčína získal zpět svůj klasicistní vzhled a návštěvníkům se otevřely nové prohlídkové okruhy a expozice.
  Adresa: č.p. 1, Kladruby nad Labem
 • Zámeček Ráby
  Zámeček byl vystavěn na místě hospodářského dvora Pernštejny v první polovině 16. století. Renesanční stavba stála v daňčí oboře a sloužila jako lovecký zámeček. V dalších letech prošla barokními a klasicistními úpravami. Po druhé světové válce byl znárodněn a architektonicky zdevastován, v roce 1989 byl v katastrofálním stavu. Dnes je opraven a byly mu navráceny klasicistní prvky.
  Adresa: Ráby
 • Zámek Choltice
  Zámek Choltice. První písemná zmínka o Cholticích je z r. 1285, kdy se uvádí Beneš z Choltic, řazený mezi přední šlechtice doby krále Václava II. Patrně v druhé polovině 16. století byla tvrz přestavěna na poměrně velký zámecký objekt, který měl r. 1620 pětatřicet místností. Dodnes se z něho zachovala budova s nárožní baštou v severovýchodní části zámeckého areálu. K zásadní změně došlo až za Romedia Konstantina, který si Choltice zvolil za své sídlo a záhy nechal místo starého zámku postavit nový barokní zámek s kaplí sv. Romedia s bohatou štukovou a malířskou výzdobou. Objekt byl dokončen v 2. pol. 17. st. (obydlen byl již v r. 1672, dokončen byl zřejmě v letech 1683 - 1685).
  Adresa: Sv. Trojice 1, Choltice
 • Zámek Pardubice - Východočeské muzeum
  Zámek Pardubice - Východočeské muzeum. Původně tvrz zřejmě ze 13. století byla ve 14. století přebudovaná v gotický hrad. Pernštejnové pak přestavěli hrad v gotickorenesanční zámek. Ten v roce 1560 koupila královská komora a přestal být velmožským sídlem. Značně zchátralý zámek byl po roce 1918 opraven Muzejním spolkem. V roce 2013 byla slavnostně zpřístupněna zámecká kaple Tří králů ve východním křídle zámku.
  Adresa: Zámek čp. 2, Pardubice
 • Zámek Semín
  Původně renesanční, později barokní zámeček ze 16. století. Po roce 1691 byl k zámku přistavěn pivovar. Zámek je rodným domem architekta Josefa Gočára, jehož otec Alois Gočár byl v pivovaru sládkem.
  Adresa: Semín 1
 • Zámek Zdechovice
  Zámek Zdechovice. Původně tvrz připomínaná v druhé polovině 14. století, později dřevěný zámek, který v roce 1803 zcela vyhořel. V 2. polovině 16. století za Žerotínů vybudován renesanční zámek, přestavěný barokně v 2. polovině 18. století, s pozdějšími úpravami. U zámku se rozkládal park, dílem anglický a dílem francouzský, který zničil ženijní pluk sovětské armády, který zde pobýval v sedmdesátých a osmedásátých letech 20. století.
  Adresa: Zdechovice č.p. 5, Zdechovice

Sochy, pomníky, pamětní desky Sochy, pomníky, pamětní desky. (počet: 38)

 • Arnošt z Pardubic - bronzový reliéf
  Arnošt z Pardubic - bronzový reliéf. Adresa: Studentská 95, Pardubice
 • Barokní sochy
  Na severní straně náměstí jsou umístěny tři barokní sochy z konce první poloviny 18. století. Sochy vyobrazují sv. Norberta, sv. Barbory a sv. Václava.
  Adresa: náměstí T. G. Masaryka 43, Dašice
 • Busta Bedřicha Smetany
  Busta od sochaře Štěpána Kotrby byla odhalena při příležitosti výstavy Pardubice - město kultury a sportu 1979.
  Adresa: Smetanovo náměstí, Pardubice
 • Kamenná socha sv. Václava
  Kamenná socha sv. Václava. Kamená socha sv. Václava na vysokém podstavci byla odhalena 28. září 1945.
  Adresa: Holice - Kamence
 • Legionářský památník Hrob v dáli
  Památník podle návrhu bývalého ruského legionáře, řídícího učitele Rudolfa Robla (1886-1963) z Mikulovic vznikl roku 1928. Měl být věčnou památkou na hroby českých legionářů "někde v dáli", tedy v místech, kde padli. Památník byl zhotoven také bývalým legionářem, přeloučským kameníkem J. Vávrou podle plánu zahradního architekta V. Vetešníka. Na pylonech po obvodu památníku byla připomenuta jména Francouzských bojišť Velké války Vouziers a Terron a tyto pylony byly záměrně nasměrovány geograficky směrem k Francii. Směrem k jihu další 2 pylony připomínaly boje na italské frontě u Piavy a Doss Alta, další dva pak Dobrudžu a Kotor a posední dva pylony připomněly Zborov a Sibiř. Do kruhu mezi pylony byla pak vložena hlína od Zborova, Terronu, z Dobrudže a Doss Alta. Po únoru 1948 byly na "Hrobě v dáli" odstraněny nápisy na některých pylonech, zejména ty v tehdejší době "nevhodné", a nahrazeny jmény bojišť 2. světové války. Legionářský charakter památníku tak velmi utrpěl.
  Adresa: Pod Břízkami, Pardubice
 • Model radnice
  Model radnice. Model staré radnice vypálené německými vojáky v roce 1945. Model vytvořil v roce 1949 Jaroslav Horák.
  Adresa: Holubova, Holice
 • Památník obětem 1. světové války
  Vlastní kříž byl postaven v roce 1864. Pamětní deska na něm byla doplněna po 1. světové válce.
  Adresa: Vyšehněvice
 • Památník obětem povstání v květnu 1945
  Památník obětem povstání v květnu 1945. Socha akad. sochaře Josefa Malejovského z roku 1949.
  Adresa: Holice
 • Památník Obětem sedmileté války
  Kamenný pomník s křížem na památku obětí prusko rakouské bitvy ve dnech 11. - 12. 7. 1758.
  Adresa: Ostřetín
 • Památník obětem světové války
  Pomník legionářům a obětem 1. světové války, kolem kterého jsou umístěny dva malé pomníky věnované padlým druhé světové války.
  Adresa: Křičenského, Dašice
 • Památník padlým ve 2. světové válce
  Památník padlým ve 2. světové válce. Pomník byl vybudován v r. 1946 místními občany. Na zvýšeném terénu je umístěn žulový kvádr.
  Adresa: Čepí
 • Pamětní deska Alfréda Bartoše
  Pamětní deska umístěná na rohovém domě v ulici Smilova je věnována výsadkáři Alfrédu Bartošovi. Ten byl za druhé světové války vysazen na území protektorátu jako velitel výsadkové skupiny Silver A. Ta měla za úkol informovat exilovou vládu v Londýně o dění v protektorátu.
  Adresa: Smilova, Pardubice
 • Pamětní deska bojovníků proti nacismu
  Pamětní deska osazená na štítové stěně administrativní budovy uvnitř areálu chemičky s nápisem: V boji proti německým okupantům položili tito zaměstnanci závodu Explosia v Semtíně život za vlast. Po stranách centrální plastiky na dvou deskách uvedeno celkem 16 jmen. Bezprostřední přístup k desce omezen bezpečnostními předpisy závodu.
  Adresa: Pardubice
 • Pamětní deska Emila Holuba
  Pamětní deska Emila Holuba. Deska byla vytvořena v roce 1909 sochařem Janem Štursou.
  Adresa: Holice
 • Pamětní deska T. G. Masaryka
  Mramorová deska připomínající návštěvu T. G. Masaryka.
  Adresa: Ráby
 • Pomník bratranců Veverkových
  Pomník bratranců Veverkových. Adresa: Pardubice
 • Pomník Emila Holuba
  Pomník Emila Holuba. Pomník je dílem sochaře Jindřicha Soukupa z roku 1949.
  Adresa: Holice
 • Pomník Jiřího Potůčka
  Adresa: Jiřího Potůčka, Pardubice
 • Pomník Josefa Hybeše
  Adresa: Sadová, Dašice
 • Pomník Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše
  Adresa: Jozefa Gabčíka, Pardubice
 • Pomník obětem 1914 - 1918
  Pomník má tvar kosého žulového kvádru s přilbicí v horní části. Na základové desce je nápis "Obětem světové válce", přičemž je míněna První světová válka. Po stranách kvádru je vytesáno 24 jmen obětí.
  Adresa: Na Kratinách, Staré Hradiště
 • Pomník obětem 1. a 2. světové války
  Po roce 1918 nechali občané Pardubiček postavit ve svém parčíku pískovcový pomník obětem světové války, s žulovou deskou uprostřed. Na desce je vytesán nápis „Není mrtev kdo svobodu svým bratřím vydobyl“. V pískovci byly po 2. světové válce dodatečně vytesány letopočty 1914 – 1918 na levé straně a 1939 – 1945 na pravé straně.
  Adresa: Národních hrdinů, Pardubice
 • Pomník obětem 1. světové války
  Adresa: Rokytno
 • Pomník obětem 1. světové války
  Pomník obětem 1. světové války, 2. světové války a pomník MUDr. Bartoňovi tvoří jednotnou kompozici zasazenou do zelené plochy před kostelem Všech svatých. Uprostřed je umístěn žulový profilovaný obelisk na podstavci, který nese vytesaný nápis: „Padlým vojínům ve světové válce 1914 – 1918“ a dále jména padlých spoluobčanů. Vpravo od obelisku je osazen žulový kvádr, který nese texty o hrdinské činnosti a smrti místního občana MUDr. Bartoně a jeho ženy, kteří byli za 2. světové války umučeni. Žulový kvádr umístěný vlevo od obelisku byl osazen na památku padlým vojínům ve 2. světové válce. Oba nižší kvádry jsou osazeny ve vrcholu symbolickou trnovou korunou. Celková kompozice památníků je doplněna dekorativním dřevěným oplocením.
  Adresa: Stojice
 • Pomník obětem 1. světové války
  Pomník obětem 1. světové války byl odhalen 22.7. 1922, autorem je sochař V. Semerák. Po 2. světové válce byla doplněna jména dalších obětí.
  Adresa: Smetanova, Moravany
 • Pomník obětem 1. světové války
  Pomník věnovaný obětem první světové války byl odhalen 7. září 1919.
  Adresa: Choteč
 • Pomník obětem nacismu
  Pomník připomíná dva zaměstnance, kteří byli za druhé světové války zaměstnáni v areálu dnešní Synthesie. Prvním z nich byl Jan Čepila, který byl v roce 1939 zatčen za sabotáže a krádeže výbušnin pro odbojovou organizaci Obrana národa. Zahynul v Osvětimi v roce 1942. Druhým z nich byl Josef Chvojka, který ve fabrice pracoval jako kovář a byl rovněž zatčen za protinacistickou činnost v roce 1939. Zemřel po pěti letech v koncentračním táboře Flossenbürg. Pomník byl z původního místa v areálu přemístěn v roce 2015 do reprezentativnější polohy.
  Adresa: Semtín, Pardubice
 • Pomník obětem světových válek
  Obelisk s plastikou od Františka Zuzky nese nápis "Obětem za vlast 1918-1945". Pomník je ve spodní rozšířené části osazen bronzovým znakem republiky. Nad ním míří hrotem vzhůru masivní bronzový. Na vrcholu obelisku je bronzové okřídlené železniční kolo.
  Adresa: Zborovské náměstí, Pardubice
 • Pomník obětem železničního neštěstí
  Jedná se o největší železniční neštěstí ve střední Evropě, které se odehrálo ve večerních hodinách 14. listopadu 1960. Nedaleko vlakové stanice, v polích u Stéblové, se tehdy srazil motorový vlak jedoucí z Pardubic s parním vlakem jedoucím z Hradce Králové. Vinou nedodržení drážních předpisů a pokynů tak přišlo o život 118 lidí. Místo tragédie dnes připomíná malý pomníček u trati.
  Adresa: Stéblová
 • Pomník prvního vzletu Jana Kašpara
  Dílo architekta Vlastislava Hofmana z roku 1928 stálo původně nevhodně na kraji lesíka u silnice na Prahu. Na dukelské náměstí byl pomník přemístěn v roce 1966.
  Adresa: náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice
 • Pomník rudoarmějce
  Památník osvobození z roku 1957 je dílem sochaře Josefa Malejovského. Je koncipován tak, aby vyjadřoval vděčnost občanů ke svým osvoboditelům. Rudoarmějec se zbraní v ruce a přilbou stojící na pylonu sklání hlavu k dívce nesoucí květinový věnec. Po boku pylonu stráž pionýrů vzdává hold osvoboditeli.
  Adresa: Sukova třída, Pardubice
 • Pomník T. G. Masaryka
  Pomník T. G. Masaryka. 24.9.1922 v Holicích v Holubově ulici řečnil prezident T.G. Masaryk. Pomník je od akademického sochaře Jana Holinky.
  Adresa: Holubova, Holice
 • Římsa na stodole
  Svislé jižní hodiny na římse u stodoly. Autorem je Václav Zelený.
  Adresa: Jedousov
 • Socha Jana Kašpara
  Sochu Jana Kašpara, pardubického rodáka a známého průkopníka letectví vytvořil akademický sochař František Bálek. Na svém místě stojí od roku 2017, kdy uplynulo 90 let od Kašparova úmrtí.
  Adresa: třída Míru, Pardubice
 • Socha Jana Pernera
  Při rekonstrukci náměstí před nádražím byla odhalena socha Jana Pernera, projektanta a stavitele železničních tratí.
  Adresa: náměstí Jana Pernera, Pardubice
 • Socha sv. Jana Nepomuckého
  Barokní socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1739.
  Adresa: náměstí T. G. Masaryka, Dašice
 • Sousoší obětem války a odboje
  Sousoší obětem války a odboje. Autorem sousoší je akademický sochař Josef Malejovský.
  Adresa: Sokolský park, Holice
 • Židovský památník
  Židovský památník. Památník k připomínce 76 Židů z Holic a okolí, kteří byli umučeni v koncentračních a vyhlazovacích táborech.
  Adresa: Vysokomýtská, Holice

Církevní památky Církevní památky. (počet: 5)

 • Dřevěná zvonice
  Dřevěná zvonice. Adresa: Pardubice - Pardubičky
 • Dřevěná zvonice
  Dřevěná zvonice. Adresa: Horní Ředice
 • Kostel sv. Mikuláše, biskupa
  Kostel sv. Mikuláše, biskupa. Na místě dnešního kostela stával patrně kostel starší (anonymní zápis z pol. 14. st. uložený v archivu Vatikánu). Roubený, jednolodní kostel se šindelovou střechou ve tvaru trojúhelníku je unikátní památkou barokního lidového stavitelství. Ve zvonici se do dnešních dnů zachovaly dva zvony z 16. resp. 15. století. Roubená márnice s obrazem sv. Mikuláše, pocházející z 1. poloviny 18. století.
  Adresa: Veliny
 • Starobylá zvonice
  Starobylá zvonice. Osmiboká zvonice vysoká 12 metrů je jednou z největších zvonic v Čechách, pochází pravděpodobně ze 16. století. Zevní plášť se skládá ze tří poloh svisle nad sebou kladených prken. Celkový obvod pláště přesahuje dvaatřicet metrů.
  Adresa: Sezemice
 • Třebosice - dřevěná zvonice
  Třebosice - dřevěná zvonice. Jedna z posledních typických souměrných osmibokých staveb, podle odborníků patří k nejcennějším v celé republice.
  Adresa: Třebosice

Památkové rezervace Památkové rezervace. (počet: 1)

 • Pardubice - městská památková rezervace
  Pardubice - městská památková rezervace. Pardubice představují typ residenčního panského města české pozdní gotiky a renesance, jehož stavební a umělecký rozvoj probíhal v první polovině 16. století. Do území rezervace patří historické jádro města, vymezené rozsahem původních hradeb a areál zámku s obranným systémem valů a prostorem někdejších vodních příkopů. Nejhonosnější budovou náměstí je novorenesanční radnice, před kterou se tyčí barokní mariánský sloup. Z městského opevnění se dochovala šedesát metrů vysoká Zelená brána. Z církevních staveb jmenujme kostel sv. Bartoloměje, pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie či barokní kostel Sedmibolestné Panny Marie se sochami M. B. Brauna.
  Adresa: Pardubice

Rozhledny a vyhlídková místa Rozhledny a vyhlídková místa. (počet: 4)

 • Barborka - dřevěná rozhledna
  Barborka - dřevěná rozhledna. Téměř 14 metrů vysoká dřevěná rozhledna u obce Horní Raškovice byla vybudována a zpřístupněna v roce 2004. Rozhledna je umístěna v blízkosti Raškovického lesa a v přírodně zajímavé lokalitě bývalých Raškovických lomů. Návštěvníci mohou využít k rozhledu po krajině dvě vyhlídkové plošiny, přičemž horní je ve výšce 10 metrů a vede k ní 47 schodů. Z věže se otevírá pohled nejen na Železné hory, ale také na vrcholky Krkonoš a Orlických hor či do Polabí. Areál rozhledny byl v roce 2007 doplněn o sochařská a řezbářská díla.
  Adresa: Svinčany
 • Hrad Kunětická hora
  Hrad Kunětická hora. Archeologické průzkumy zařazují původní stavbu do poloviny 14. století. K největší přestavbě dochází v letech 1491-1548 za Pernštejnů, kdy vznikl mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným systémem opevnění. Na konci třicetileté války byl hrad silně poničen švédskými vojsky. Teprve až ve 20. letech 20. stol. proběhla částečná rekonstrukce hradu podle projektu D. Jurkoviče a pokračovalo se po 2. světové válce. Z této největší dominanty Pardubicka lze zahlédnout hřebeny Krkonoš, Orlických hor i Železné hory.
  Adresa: Staré Hradiště
 • Joštova vyhlídka
  Vyhlídka nabízí krásný pohled na východní Krkonoše.
  Adresa: Býšť
 • Zelená brána
  Zelená brána. Objekt tvoří vstupní renesanční brána na jejímž průčelí je reliéf dle návrhu Mikoláše Alše. Zpodobňuje erbovní pověst pánů z Pardubic. Věž je 60 metrů vysoká a skýtá nádherný pohled na městskou památkovou rezervaci, zámek a i na široké okolí.
  Adresa: Zelenobranská 68, Pardubice

Židovské památky Židovské památky. (počet: 4)

 • Holice - židovský hřbitov
  Holice - židovský hřbitov. K založení hřbitova došlo v roce 1913, z původní plochy 1105 m2 je dnes využita přibližně polovina, dochovalo se zde 22 náhrobků z období 1914-1937.
  Adresa: Holice
 • Pardubice - židovský hřbitov
  Pardubice - židovský hřbitov. Pozemek pro hřbitov byl pardubickým Židům prodán v roce 1624. I po rozšíření však přestal stačit a roce 1883 byl založen tzv. hřbitov nový. V roce 1939 na příkaz německých úřadů byl hřbitov zlikvidován a ostatky byly převezeny do společného hrobů na nový hřbitov včetně několika náhrobků, které byly umístěny po levé straně od vstupu. Na tomto hřbitově naleznete památník se jmény 542 pardubických obětí holocaustu a druhý věnovaný sedmi neznámým obětem, kteří nepřežili transport z Osvětimi v lednu 1945. Nápisy na náhrobcích jsou hebrejské, německé i české.
  Adresa: Pardubice
 • Přelouč - židovský hřbitov
  Přelouč - židovský hřbitov. Starý hřbitov z roku 1681 byl v roce 1874 zlikvidován. Nový hřbitov byl založen v roce 1887, v sousedství dnešního komunálního hřitova. Dochovalo se zde asi 20 náhrobků z let 1890-1922 a hromadný hrob devíti obětí tzv. pochodu smrti z vyhlazovacího tábora v Osvětimi z ledna 1945.
  Adresa: Přelouč
 • Přelouč - budova bývalé synagogy
  Novorománská synagoga byla postavena ve dvoře domu čp.25 v letech 1860-1861, kterou odkoupila a začala užívat Církev československá husitská.
  Adresa: Tůmy Přeloučského 332, Přelouč

Přírodní památky a rezervace Přírodní památky a rezervace. (počet: 24)

Muzea, galerie a skanzeny Muzea, galerie a skanzeny. (počet: 34)

 • Africké muzeum Dr. Emila Holuba
  Africké muzeum Dr. Emila Holuba. Adresa: Holubova 768, Holice v Čechách
 • Atelier BMB - galerie
  Adresa: Pernštýnská 7, Pardubice
 • Atelier Josef
  Adresa: Hradecká 1383, Přelouč
 • Benefiční Galerie Fons
  Benefiční Galerie Fons. Goticko-renesanční dům je památkově chráněným objektem a pochází z výstavby po roce 1507 a 1538. Do osmdesátých let 20. století byla v přízemí lékárna vybavená dobovým lékárenským nábytkem, proto je dům v mnoha historických dokumentech zmiňován jako „Stará lékárna“.
  Adresa: Pernštýnské nám. 51, Pardubice
 • Fresch gallery
  Adresa: Bratranců Veverkových 816, Pardubice
 • Galerie a vinotéka Kotýnek
  Galerie a vinotéka Kotýnek. Adresa: Pražská 21, Přelouč
 • Galerie Chodba
  Galerie Chodba. Adresa: Nová 282, Pardubice
 • Galerie Gong
  Galerie Gong. Adresa: Sladkovského 2016, Pardubice
 • Galerie Jadine
  Adresa: Svaté Anežky České 26, Pardubice
 • Galerie K
  Adresa: Husova 1848, Pardubice
 • Galerie města Pardubic
  Galerie města Pardubic. Galerie vznikla v r. 2012 z iniciativy kulturní veřejnosti města, aby obohatila veřejný prostor o výstavní instituci typu Kunsthalle. Nevytváříme umělecké sbírky muzejního typu, umělecká díla nevlastníme, ani nejsme galerie prodejní. Představujeme hostující autorské projekty, které obměňujeme každé dva měsíce. Cílem je seznámit obyvatele i návštěvníky města s aktuálními uměleckými, estetickými i společenskými problémy současnosti a vytvořit pro ně relaxační a zážitkový prostor.
  Adresa: Příhrádek 5, Pardubice
 • Galerie Na Kolonádě
  Galerie Na Kolonádě. Adresa: Masarykovo nám. 6, Lázně Bohdaneč
 • Galerie Slunce
  Galerie Slunce. Široký výběr originální keramiky od drobných dárků, šperků až po velké (plastiky, obrázky, kachlíky, zvonečky, vázy, šperky, balony, vzducholodě, ...).
  Adresa: Staňkova 1396, Pardubice
 • Galerie Univerzity Pardubice
  Galerie Univerzity Pardubice. Adresa: Studentská 519, Pardubice
 • Institut paměti národa
  Adresa: třída Míru 60, Pardubice
 • Larischova vila (zámeček)
  Larischova vila (zámeček). Vilu postavil v roce 1885 významný architekt František Schmoranz. Budova sloužila na konci 2. světové války jako vězení odpůrců nacistů.
  Adresa: U Zámečku 549, Pardubice
 • Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara
  Adresa: Pražská 179, Pardubice
 • Městské muzeum Přelouč
  Adresa: Masarykovo náměstí 26, Přelouč
 • Moto muzeum
  Adresa: Palackého 130, Sezemice
 • Museum Rosice nad Labem
  Museum Rosice nad Labem. Přehledný soubor exponátů dokumentujících historii železnice především v Pardubickém kraji a historii městské hromadné dopravy v Pardubicích. Pořádání doprovodných akcí s bohatým programem několikrát ročně. Pravidelné jízdy nostalgických vlaků s historickými motorovými vozy, historických trolejbusů v Pardubicích apod. Více jak sedm set exponátů uvnitř i vně. Bohatá venkovní expozice, která je v omezené míře přístupná i mimo otvírací dobu.
  Adresa: Nádražní 53, Pardubice
 • Muzeum kávy
  Adresa: Legionářská 632, Pardubice
 • Muzeum modelů autíček Klukovský sen
  Muzeum modelů autíček Klukovský sen. Adresa: Rokytno 146
 • Národní hřebčín Kladruby nad Labem
  Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Hřebčín v Kladrubech nad Labem je patrně nejstarším hřebčínem svého druhu na světě. Již v roce 1579 jej císař Rudolf II. povýšil na císařský dvorní hřebčín a od těch dob je domovem starokladrubských koní, unikátního českého plemene, vyšlechtěného speciálně pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Od roku 2002 je hřebčín národní kulturní památkou, a to včetně kmenového stáda starokladrubských koní v bílé barvě, které můžete vidět právě v Kladrubech. Stádo vraníků pak můžete navštívit ve Slatiňanech u Chrudimě. V roce 2015 byla úspěšně dokončena rozsáhlá rekonstrukce, díky níž areál kladrubského hřebčína získal zpět svůj klasicistní vzhled a návštěvníkům se otevřely nové prohlídkové okruhy a expozice.
  Adresa: č.p. 1, Kladruby nad Labem
 • Natura Park - centrum ekologické výchovy
  Natura Park - centrum ekologické výchovy. Natura park je environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum zaměřené na osvětu a popularizaci soustavy chráněných území Natura 2000.
  Adresa: Štolbova 2874, Pardubice
 • NOV art space
  Adresa: Pernštýnské náměstí 49, Pardubice
 • Perníková chaloupka - muzeum perníku a pohádek
  Perníková chaloupka - muzeum perníku a pohádek. Muzeum se nachází v budově bývalého Loveckého zámečku (z r.1882), kde se mimojiné nachází sídlo Úřadu správy Perníkového hejtmanství.
  Adresa: V Perníkové chaloupce č.p.38, Ráby
 • Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše
  Východočeská galerie v Pardubicích - Dům U Jonáše. Dům U Jonáše je využíván Východočeskou galerií v Pardubicích pro konání výstav výtvarného umění. Funguje zde také Tvůrčí atelier, který nabízí doprovodné programy k probíhajícím výstavám v rámci celoživotního vzdělávání.
  Adresa: Pernštýnské nám. 50, Pardubice
 • Východočeská galerie v Pardubicích - zámek
  Východočeská galerie v Pardubicích - zámek. Východočeská galerie v Pardubicích je využívána ke konání výstav výtvarného umění. Probíhají zde také doprovodné kulturní akce k výstavám v rámci Tvůrčího atelieru, který nabízí doprovodné programy v rámci celoživotního vzdělávání. Pro návštěvníky jsou připraveny komentované prohlídky, besedy s umělci, animační programy a tvůrčí dílny, konají se zde koncerty apod.
  Adresa: Zámek č. 3, Pardubice
 • Výstavní prostor Mázhaus
  Výstavní prostor Mázhaus. Adresa: Pernštýnské náměstí 3, Pardubice
 • Výtvarná galerie Catalinne
  Adresa: Pernštýnské náměstí 48, Pardubice
 • Zámek Choltice
  Zámek Choltice. První písemná zmínka o Cholticích je z r. 1285, kdy se uvádí Beneš z Choltic, řazený mezi přední šlechtice doby krále Václava II. Patrně v druhé polovině 16. století byla tvrz přestavěna na poměrně velký zámecký objekt, který měl r. 1620 pětatřicet místností. Dodnes se z něho zachovala budova s nárožní baštou v severovýchodní části zámeckého areálu. K zásadní změně došlo až za Romedia Konstantina, který si Choltice zvolil za své sídlo a záhy nechal místo starého zámku postavit nový barokní zámek s kaplí sv. Romedia s bohatou štukovou a malířskou výzdobou. Objekt byl dokončen v 2. pol. 17. st. (obydlen byl již v r. 1672, dokončen byl zřejmě v letech 1683 - 1685).
  Adresa: Sv. Trojice 1, Choltice
 • Zámek Pardubice - Východočeské muzeum
  Zámek Pardubice - Východočeské muzeum. Původně tvrz zřejmě ze 13. století byla ve 14. století přebudovaná v gotický hrad. Pernštejnové pak přestavěli hrad v gotickorenesanční zámek. Ten v roce 1560 koupila královská komora a přestal být velmožským sídlem. Značně zchátralý zámek byl po roce 1918 opraven Muzejním spolkem. V roce 2013 byla slavnostně zpřístupněna zámecká kaple Tří králů ve východním křídle zámku.
  Adresa: Zámek čp. 2, Pardubice
 • Zámek Semín
  Původně renesanční, později barokní zámeček ze 16. století. Po roce 1691 byl k zámku přistavěn pivovar. Zámek je rodným domem architekta Josefa Gočára, jehož otec Alois Gočár byl v pivovaru sládkem.
  Adresa: Semín 1
 • Zelená brána
  Zelená brána. Objekt tvoří vstupní renesanční brána na jejímž průčelí je reliéf dle návrhu Mikoláše Alše. Zpodobňuje erbovní pověst pánů z Pardubic. Věž je 60 metrů vysoká a skýtá nádherný pohled na městskou památkovou rezervaci, zámek a i na široké okolí.
  Adresa: Zelenobranská 68, Pardubice

Mohyly a pomníky Mohyly a pomníky. (počet: 3)

 • Hřbitovní kaple - rodinná hrobka Thunů
  Adresa: Choltice
 • Památník Zámeček
  Památník Zámeček. Národní kulturní památka - místo hromadných poprav občanů z Pardubic, Ležáků i z širokého okolí za heydrichiády symbolizuji dva pomníky v podobě pískovcových kvádrů s plastickými reliéfy. Areál je pietně upraven, v pamětní síni byly instalovány dobové dokumenty.
  Adresa: Pardubice
 • Rodný dům bratranců Veverkových
  Rodný dům bratranců Veverkových. Typická zemědělská usedlost s jednou obytnou místností. Na domku je umístěna pamětní cedule s nápisem: "Zde se narodil Václav Veverka, vynálezce ruchadla, dne 10. prosince 1790". Na zahradě stojí památník bratranců Veverkových a na místě, kde Veverkovi poprvé v roce 1827 orali, stojí monument ruchadla.
  Adresa: Rybitví

Technické památky a hvězdárny Technické památky a hvězdárny. (počet: 13)

 • Akvadukt na Židově
  Kamenný akvadukt převádí vody kanálu Halda přes takzvaný Spojilský odpad. Byl vybudován Pernštejny roku 1496 při stavbě Haldy, která propojuje Loučnou s Chrudimkou v Pardubicích a napájela rybí sádka na pardubickém Bílém Předměstí a několik mlýnů.
  Adresa: Do Nového, Pardubice
 • Automatické mlýny
  Automatické mlýny. První zmínky o mlýnu již z r. 1586., později postaven nový mlýn, který byl v majetku bratrů Winternitzových. Budovy mlýna a sila jsou zapsány na seznamu národních technických památek. Komplex patří do desítky největších zařízení svého druhu v ČR.
  Adresa: Mezi Mosty 436, Pardubice
 • Gočárův vodojem
  Stavba byla postavena v roce 1910 firmou Hrůza & Rosenberg z Prahy podle návrhu architekta Josefa Gočára. Vodojem je součástí bývalého vojenského areálu Na Lužci a sloužil svému účelu do roku 1980.
  Adresa: Lázně Bohdaneč
 • Horní vodní mlýn
  Vodní mlýn s roubeným patrem pocházející z 18. století. Jeho prvním majitelem byl Hein Johanes Heys.
  Adresa: Býšť
 • Hvězdárna barona Artura Krause
  Hvězdárna barona Artura Krause. V provozu je od 1992, k dispozici několik dalekohledů až do velikosti 45 cm zrcadlové typu.
  Adresa: Gorkého 2658, Pardubice
 • Museum Rosice nad Labem
  Museum Rosice nad Labem. Přehledný soubor exponátů dokumentujících historii železnice především v Pardubickém kraji a historii městské hromadné dopravy v Pardubicích. Pořádání doprovodných akcí s bohatým programem několikrát ročně. Pravidelné jízdy nostalgických vlaků s historickými motorovými vozy, historických trolejbusů v Pardubicích apod. Více jak sedm set exponátů uvnitř i vně. Bohatá venkovní expozice, která je v omezené míře přístupná i mimo otvírací dobu.
  Adresa: Nádražní 53, Pardubice
 • Němčický most
  Zajímavostí tohoto silničního železobetonového mostu z roku 1934 je postup jeho výstavby. Když nahrazoval dva původní mosty, byla jeho stavba spojena s regulací řeky. Vznikl na zelené louce a teprve potom pod něj byl nový tok řeky Labe sveden.
  Adresa: Němčice
 • Opatovický kanál - vodní kanál
  Opatovický kanál - vodní kanál. Vodní kanál budovaný v letech 1498-1521 čerpající vodu z Labe sloužil k napájení rozsáhlé rybniční sítě, kterou založil majitel pardubického panství pan Vilém z Pernštejna. Dosahuje délky 34,7 km a šíře koryta se pohybuje mezi 1,5 a 5 metry.
  Adresa: Opatovice nad Labem
 • Přelouč - malá vodní elektrárna
  Přelouč - malá vodní elektrárna. Průtočná elektrárna na 116. říčním kilometru řeky Labe. Původně byla vybavena čtyřmi Francisovými vertikálními turbínami. Dvě turbosoustrojí byla v r. 2003 nahrazena Kaplanovými turbínami o výkonu 677 kW. Instalovaný výkon elektrárny činí 2340 kW.
  Adresa: Přelouč
 • Semínský akvadukt
  Semínský akvadukt. Mimoúrovnové křížení toku Opatovického kanálu s místním Sopřečským potokem zvaným Mulda.
  Adresa: Semín
 • U pěti kanálů - železniční viadukt
  U pěti kanálů - železniční viadukt. Viadukt z roku 1845 přetínající koryto potoka Struha těsně před jeho soutokem s Labem.
  Adresa: Valy
 • Vodní mlýn
  Vodní mlýn. Novorenesanční vodní mlýn pochází z 15. století. V roce 1911 k němu byla přistavěna čtyřpodlažní cihlová budova válcového mlýna.
  Adresa: Štenclova, Dašice
 • Železný most
  Bývalý vojenský železný most sem byl umístěn v roce 1947 z amerických prostředků v rámci programu UNRRA na pomoc zemím postiženým druhou světovou válkou. Úzký, původně provizorní, most dodnes slouží běžnému provozu.
  Adresa: Kunětice

Naučné stezky Naučné stezky. (počet: 14)

 • Bohdanečský rybník - naučná stezka
  Bohdanečský rybník - naučná stezka. Nenáročná naučná stezka, kde se na 7 tabulích návštěvník seznámí s informacemi z oblastí botaniky, zoologie a rybářství. Při návštěvě doporučujeme využít možnosti dalekohledem sledovat hnízdící ptáky.
  Adresa: Lázně Bohdaneč
 • Ekostezka Rytíře Sekolíka
  Stezka se nachází na Horeckém dvoře mezi Jedousovem a Štěpánovem. Je určena především dětem, které se zde dozvědí o kompostování, o třídění odpadu, o znečištění ovzduší i vody nebo o pěstování rostlin. Kromě vzdělávacích zastavení jsou zde i zábavné prvky jako řetízkový most a další.
  Adresa: Jedousov
 • Gočárův okruh - naučná stezka
  Gočárův okruh - naučná stezka. Stezka je 5 km dlouhá vycházková trasa nabízející nenáročnou pěší turistiku městem i volnou krajinou v kombinaci s možností seznámit se s pozoruhodnými místy a stavbami města Lázně Bohdaneč. Pojmenování okruhu je vedeno snahou připomínat významného architekta Josefa Gočára a zejména výsledky jeho působení ve městě na počátku 20. století.
  Adresa: Lázně Bohdaneč
 • Kolem rybníka Buňkov - naučná stezka
  Naučná stezka se 7 naučnými panely seznamuje s historií, přírodou a zajímavostmi obce Břehy a okolí rybníka Buňkov.
  Adresa: Břehy
 • Koliba - naučná stezka
  Naučná stezka představuje jednotlivé dřeviny zastoupené v porostech a způsoby hospodaření v nich. Je zde možno vidět několik typů porostů s různou druhovou skladbou dřevin.
  Adresa: Býšť
 • Naučná geologická cyklostezka Mageo
  Unikátní cyklotrasa nabízející pohled do světa geologie. Stezka je dlouhá 29 km, vede územím Železných hor z Přelouče do Chvaletic a má 13 informačních zastávek.
  Adresa: Přelouč
 • Naučná stezka Pernštejnskými rybníky
  Naučná stezka Pernštejnskými rybníky. Naučná stezka začínající v Neratově své návštěvníky seznamuje s místní přírodou, historií a současnosti zdejšího rybníkářství.
  Adresa: Neratov
 • Naučná stezka Srch
  Naučná stezka seznamuje s životem v lese. Tvoří ji naučné interaktivní hry pro děti a informační tabule s mapou pro orientaci v lese.
  Adresa: Srch
 • Naučná stezka Viselce
  Stezka na 7 informačních tabulích seznamuje s okolními lesy a lesním hospodařením.
  Adresa: Holice
 • Pardubicemi po stopách Silver A
  Naučná stezka vznikla v r. 2012 k příležitosti 70. výročí druhého stanného práva, které vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu Čechy a Morava. Cesta představuje návštěvníkům několik míst spojených s činností Silver A v Pardubicích a osudy hlavních aktérů.
  Adresa: Pernštýnské náměstí, Pardubice
 • Pardubice, Spojil - naučná stezka
  Naučná stezka vedoucí areálem místního hyporehabilitačního střediska. Trasa stezky zahrnuje informační panely o koních a domácích zvířatech, různé zážitkové atrakce a stanoviště.
  Adresa: Na Okrajích 156, Spojil
 • Raškovickými lomy - naučná stezka
  Raškovickými lomy - naučná stezka. Stezka se nachází mezi obcemi Horní Raškovice a Svinčany. Výchozím místem je areál rozhledny Barborka. Celková délka okruhu je 2,2 km. Nachází se zde šest tématických zastavení.
  Adresa: Horní Raškovice
 • Stezka Po stopách rytíře Velingera
  Na 10 informačních panelech seznamuje se zajímavostmi o obci Veliny a rytíři Velingerovi.
  Adresa: Veliny
 • Stezka Viléma z Pernštejna
  Stezka Viléma z Pernštejna. Propojuje nejzajímavější místa v centru Pardubic. 10 zastávek upozorňuje návštěvníky města například na Dům U Jonáše, Tyršovy sady či kostel svatého Bartoloměje. Celková délka okruhu je 2,5 km. Stezka je bezbariérová, je vhodná i pro vozíčkáře, jednotlivé cedule jsou doplněny základními údaji v Braillově písmu.
  Adresa: Pardubice

Mapa

Souřadnice: 
 
 

Inspirativní programy:

Anketa

Který cíl na Pardubicku byste určitě doporučili známým k návštěvě?


loga